Umění

[Výklad pracovních pravidel] Jak organicky propojit nové a staré

Sedmé plenární zasedání 18. ústřední komise pro disciplinární inspekci schválilo „Pracovní pravidla pro dohled a prosazování disciplíny disciplinárními inspekčními orgány Komunistické strany Číny (soud)“ (dále jen „pracovní řád“). Ústřední komise pro disciplinární inspekci formulovala pravidla dohledu a vymáhání, která mají informovat celou stranu a společnost prostřednictvím praktických opatření. Výbor pro disciplinární kontrolu strany má systémovou klec.Disciplinární kontrolní kádry jsou přísně disciplinované. Dozor

Regionální

Luzhou Commercial Bank poskytuje prospekt v Hongkongu: největším akcionářem je Luzhou Laojiao

Hongkongská burza nedávno zveřejnila prospekt společnosti Luzhou Commercial Bank Co., Ltd. (dále jen Luzhou Commercial Bank). Protože tento prospekt je verzí aplikace, počet akcií, které mají být vydány, a emisní cena nejsou oznámeny. Prospekt ukazuje, že CLSA je tentokrát jediným sponzorem kotace Luzhou Commercial Bank v Hongkongu.IPO

Obchodní

Kunmingovým „přísným“ slovem je kování a dohled nad železnou armádou

Kovář potřebuje svůj vlastní hardware. V uplynulých třech letech vyšetřovaly orgány městské kázně a dohledu na všech úrovních 30 kádrů kontroly a dohledu nad kázní. Městská komise pro disciplinární inspekci podniká kroky k interpretaci mise a disciplín jako měřítka k vyleštění „sondy“ dohledu jasnější a přísné prevenci „černé pod světlem“. Dodržujte slovo „přísný“ a stanovte přísné požadavky, přísné vzdělání, přísné řízení,Stavbou kádrového týmu prochází přísný dohled

Válečný

Pátá rada sdružení zámořských přátelství v Kunmingu uspořádala zasedání rady v roce 2017

Včera se na zasedání Rady v roce 2017 konala pátá rada sdružení zámořských přátelství v Kunmingu. Na zasedání bylo navrženo, že v roce 2017 by se městská mořská federace měla zaměřit na cíl budování regionálního mezinárodního centra města, dále uplatňovat své vlastní výhody, rozsáhle provádět výměny a spolupráci, aktivně přitahovat investice a inteligenci, aktivně integrovat a sloužit národnímu rozvoji strategii a přispívat k hospodářskému a sociálnímu rozvoji Kunmingu.,Přidat nápovědu.

Právní

Městská vláda v Kunmingu koordinuje práci na zmírnění chudoby ve městě Yanfenghe

Před několika dny vedl Dong Lin, místopředseda CPPCC, tým, který prošetřil práci na zmírnění chudoby ve městě Fenghe, okres Dangdian a Jiaozishan, a požádal město Fenghe, aby dále porozumělo základně chudoby a zjistilo hlavní příčinu chudoby, a zavést přesná opatření. Ve vesnici Damaidi ve městě Fenghe vstoupil výzkumný tým do domovů Han Delin a Zhu Qihua, aby se dozvěděl více o jejich výrobě a životě, zdrojích příjmů,Příčiny chudoby atd. A pomáhají chudým domácnostem

Politický

Statistický úřad: Soukromé investice do stálých aktiv se od ledna do května zvýšily o 6,8%

Securities Times (www.stcn.com), 14. června Podle webových stránek statistického úřadu dne 14. činila za prvních pět měsíců roku 2017 soukromá investice do fixních aktiv 12 432,9 miliard juanů, což je meziroční nárůst v nominálním vyjádření 6,8% a tempo růstu 1–4 Měsíc poklesl o 0,1 procentního bodu. Soukromé investice do stálých aktiv představují podíl vnitrostátních investic do stálých aktiv (kromě venkovských domácností)

Soutěž

Statistický úřad: Ekonomický výkon v květnu byl obecně stabilní, stabilní a zlepšující se

Securities Times (www.stcn.com), 14. června Podle webové stránky statistického úřadu dne 14. května, pod silným vedením ústředního výboru strany, jehož jádrem je soudruh Si Ťin-pching, svědomitě všechny regiony a útvary provedla rozhodnutí ústředního výboru strany a státní rady. Rozmístění, neochvějně prosazovat strukturální reformy na straně nabídky a důkladné provádění rozvojové strategie zaměřené na inovace,Pokračování národního hospodářství

Regionální

Statistický úřad: Přidaná hodnota průmyslových podniků nad stanovenou velikost se v květnu zvýšila o 6,5%

Securities Times (www.stcn.com), 14. června Podle webové stránky statistického úřadu dne 14. května 2017 se přidaná hodnota průmyslových podniků nad stanovenou velikost meziročně zvýšila o 6,5% reálná vyjádření (následující míry růstu přidané hodnoty jsou po odečtení cenových faktorů). Skutečná míra růstu), stejná jako v dubnu. Z meziměsíčního pohledu se v květnu zvýšila přidaná hodnota průmyslových podniků nad stanovenou velikost oproti předchozímu měsíci

Politický

Statistický úřad: Celkový maloobchodní prodej spotřebního zboží se v květnu zvýšil o 10,7%

Securities Times (www.stcn.com), 14. června Podle webových stránek statistického úřadu dne 14. května 2017 činil celkový maloobchodní prodej spotřebního zboží 2 945,9 miliard juanů, což představuje meziroční nárůst o 10,7 % v nominálním vyjádření (se skutečným nárůstem o 9,5% po odečtení cenových faktorů, následující jsou nominální růst, pokud není uvedeno jinak). Mezi nimi je spotřební zboží jednotek nad stanovenou velikost nulové

Válečný

Ministerstvo zemědělství: Země sklidila 273 milionů mu ozimé pšenice a pokrok při sklizni pšenice přesahuje 80%

Zprávy CCTV: Podle webových stránek ministerstva zemědělství bylo ke dni 12. června sklizeno 273 milionů mu ozimé pšenice po celé zemi a postup sklizně pšenice byl o více než 80%, den před stejným obdobím loňského roku Mezi nimi bylo 259 milionů mu sklizeno stroji a výtěžek stroje přesáhl 94%. Hlavní bojiště sklizně pšeničných strojů bylo přesunuto z oblastí Jianghuai a Huanghuai do Severočínské nížiny. Uvádí se, že Sichuan, Hubei,Zimní škola v Anhui a dalších provinciích