Živobytí

Pololetní zpráva banky Chongqing: sazba nesplácených úvěrů klesla na 1,12%, byla přijata žádost o IPO

souhrn

■ Junlian Dne 22. srpna předala hongkongská banka Chongqing (01963.HK) kvalifikovaný list odpovědí v polovině období. Podle údajů z pololetní zprávy celková aktiva banky Chongqing dosáhla 435,8 miliardy juanů, což představuje meziroční nárůst o 3,1%; provozní zisk byl 5,199 miliardy juanů, což představuje meziroční nárůst o 0,9%; čistý zisk byl 2,294 miliardy juanů, což představuje meziroční nárůst o 1,5%;

Pololetní zpráva banky Chongqing: sazba nesplácených úvěrů klesla na 1,12%, byla přijata žádost o IPO

Pololetní zpráva banky Chongqing: sazba nesplácených úvěrů klesla na 1,12%, byla přijata žádost o IPO-0

 ■ Junlian Dne 22. srpna předala hongkongská banka Chongqing (01963.

Pololetní zpráva banky Chongqing: sazba nesplácených úvěrů klesla na 1,12%, byla přijata žádost o IPO-1

 HK) kvalifikovaný list odpovědí v polovině období. Podle údajů z její pololetní zprávy dosáhla celková aktiva banky Chongqing 435,8 miliardy juanů, což představuje meziroční nárůst o 3,1%; provozní zisk byl 5,199 miliardy juanů, což představuje meziroční nárůst o 0,9%; čistý zisk činil 2,294 miliardy juanů, což představuje meziroční nárůst o 1,5%; čistý zisk připadající na akcionáře banky byl dvaadvacet. 7,2 miliardy juanů, což je meziroční nárůst o 1%. Poměr nesplácených úvěrů zároveň poklesl o 0,23% na 1,12% z 1,35% na začátku roku a poměr pokrytí rezervami se meziročně zvýšil o 45,13% na 255,29%, což dále zlepšilo její schopnost odolat rizikům.

Pololetní zpráva banky Chongqing: sazba nesplácených úvěrů klesla na 1,12%, byla přijata žádost o IPO-2

  Za tímto výkonem to kapitálový trh ohlásil k uznání. V den vydání pololetní zprávy Bank of Chongqing vzrostla o 1,25% a uzavřela na 4,85 hongkongských dolarech.

Pololetní zpráva banky Chongqing: sazba nesplácených úvěrů klesla na 1,12%, byla přijata žádost o IPO-3

 V předchozích dvou dnech také Bank of Chongqing vykázala nárůst. Největší výhodou však je, že její poměr kapitálové přiměřenosti, základní kapitálová přiměřenost Tier 1 a kapitálová přiměřenost Tier 1 se od konce předchozího roku v různé míře snížily.

Pololetní zpráva banky Chongqing: sazba nesplácených úvěrů klesla na 1,12%, byla přijata žádost o IPO-4

  Pololetní zpráva rovněž odhalila, že čínská regulační komise pro cenné papíry úspěšně přijala jeho aplikaci IPO na akcie typu A. Čistý zisk se v první polovině roku meziročně zvýšil o 1,294 miliardy. Pololetní zpráva 5% Bank of Chongqing ukazuje, že ke konci června 2018 se její obchodní rozsah neustále zvyšuje a celková aktiva se od konce předchozího roku zvýšila o 13,056 miliardy juanů na 435,819 miliardy juanů, což představuje nárůst o 3,1 %; klientské půjčky a zálohy se od konce předchozího roku zvýšily. 14,962 miliardy juanů na 187,124 miliardy juanů, což je nárůst o 8,7%; vklady zákazníků se od konce předchozího roku zvýšily o 12,61 miliardy juanů na 2513.

Pololetní zpráva banky Chongqing: sazba nesplácených úvěrů klesla na 1,12%, byla přijata žádost o IPO-5

 1,4 miliardy juanů, což představuje nárůst o 5,3%. Provozní příjem činil 5,199 miliardy juanů, což představuje meziroční nárůst o 0,9%; základní zisk na akcii byl 0,73 juanu a nebyla vyplacena žádná dividenda. Pokud jde o čistý zisk, čistý zisk Bank of Chongqing v první polovině roku dosáhl 2,294 miliardy juanů, což představuje meziroční nárůst o 1,5%; čistý zisk připadající na akcionáře banky byl 2,272 miliardy juanů, meziroční nárůst o 1%. Konkrétně v první polovině roku 2018Čistý úrokový výnos Bank of Chongqing činil 3,26 miliardy juanů a čistý úrokový příjem vypočítaný na základě stejného období loňského roku byl 4,227 miliardy juanů, což představuje nárůst o 194 milionů juanů nebo 4,8% oproti stejnému období loňského roku.

Pololetní zpráva banky Chongqing: sazba nesplácených úvěrů klesla na 1,12%, byla přijata žádost o IPO-6

  Čistý příjem z poplatků a provizí byl 680 milionů juanů, což je pokles o 168 milionů juanů ve stejném období loňského roku, pokles o 19,8% a podíl provozních výnosů se snížil o 3,43 procentního bodu ze stejného období loňského roku. Banka Chongqing uvedla, že pokles čistých výnosů z poplatků a provizí byl způsoben zejména prudkým poklesem výnosů z poplatků ze záručních a závazkových obchodů, z agenturního managementu majetku a z úschovy. Pokud jde o kvalitu aktiv, v první polovině roku činil zůstatek úvěrů v selhání banky Chongqing 2,16 miliardy juanů, což je pokles o 241 milionů juanů od konce předchozího roku, a poměr úvěrů v selhání klesl o 0,23% do 1. 12%; úvěry se zvláštním zřetelem představovaly 3,52%, což byl také pokles o 0,39% oproti konci předchozího roku, což bylo v průmyslu na lepší úrovni.

Pololetní zpráva banky Chongqing: sazba nesplácených úvěrů klesla na 1,12%, byla přijata žádost o IPO-7

  Tento reportér však poznamenal, že poměr kapitálové přiměřenosti, poměr kapitálové přiměřenosti Tier 1 a základní přiměřenost kapitálu Tier 1 Bank of Chongqing v různé míře poklesly. Pololetní zpráva ukazuje, že poměr kapitálové přiměřenosti Bank of Chongqing je 13. 25%, pokles o 0,35% od konce předchozího roku; poměr kapitálové přiměřenosti Tier 1 byl 9,88%, pokles o 0,36% od konce předchozího roku; poměr kapitálové přiměřenosti Core Tier 1 byl 8,34%, pokles o 0,28% od konce předchozího roku.

  Pokud jde o důvody poklesu, Bank of Chongqing v pololetní zprávě poukázala na to, že zaprvé, v souladu s „Mezinárodním standardem účetního výkaznictví 9 - finanční nástroje (IFRS9)“, vedlo zvýšení opravných položek ke snížení hodnoty pokles nerozděleného zisku. Druhým je běžný vývoj různých podniků a celková částka rizikově vážených aktiv v rozvaze i mimo ni se zvýšila, což do určité míry snižuje míru kapitálové přiměřenosti. Kromě toho provozní náklady banky Chongqing dosáhly 1,137 miliardy juanů, což ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku představuje mírný nárůst o 0,9%. Mezi nimi se mzdové náklady staly největší složkou provozních nákladů s celkovými výdaji 6 .

 7,6 miliard juanů, což je nárůst o 4 miliony juanů ve stejném období loňského roku, a to především kvůli malému nárůstu počtu zaměstnanců, který byl způsoben rozšířením rozsahu podnikání a zvýšením počtu poboček. Data ukazují, že v první polovině roku banka Chongqing přidala 12 zaměstnanců a počet zaměstnanců v zaměstnání dosáhl 4 805.

  Banka Chongqing zároveň vytvořila rezervu na ztráty ze znehodnocení v první polovině roku ve výši 1,178 miliardy juanů, což je nárůst o 0. 1,4 miliardy juanů, což představuje nárůst o 1,2%.

  Hlavním důvodem zvýšení rezervy na snížení hodnoty je to, že implementace IFRS9 změnila metodu výpočtu snížení hodnoty a zvýšila rozsah rezervy. Zaměření na vysokou kvalitu a prohloubení výsledků transformace a vývoje nesouvisí s probíhající transformací a inovacemi Bank of Chongqing. Bank of Chongqing ve své pololetní zprávě zveřejnila, že v první polovině roku 2018 byla čínská ekonomika nadále obecně stabilní a stabilní. Stabilní a pozitivní hybnost, zrychlená přeměna nové a staré kinetické energie, neustálé zlepšování kvality a efektivity vývoje, neustálá optimalizace ekonomické struktury a zjevné vysoce kvalitní vývojové trendy.

  Avšak v prostředí přísného finančního dohledu, tlaku na expanzi domácí poptávky a neustálé eskalace čínsko-amerických obchodních tření a dalších vnitřních a vnějších faktorů se tlak na makroekonomický růst zvýší. Tváří v tvář neustálému vzniku nejistých faktorů v makroekonomickém vývoji, provádění přísných politik finančního dohledu a rostoucí míře konkurence v tomto odvětví přijala banka Chongqing aktivní opatření k urychlení transformace a rozvoje jako hlavní linie a ke koordinaci různých operací a vedení. Tvrdě pracujte na dosažení strategických cílů transformace skupiny. KonkrétněJedním z nich je aktivně nasadit digitální finance.

  Za účelem uspokojení potřeb strategie inteligentního rozvoje velkých dat zřídila banka Chongqing „Pracovní skupinu pro podporu rozvoje velkých dat s inteligentním zpracováním dat“ a formulovala „Stanoviska k provádění práce s inteligentním rozvojem velkých dat „Rozvoj“ (2018–2020), obsahuje 42 projektů v 5 hlavních oblastech zahrnujících 19 oddělení,Podporovat inteligentní transformaci a rozvoj celé banky.

  Spolupracoval s BBD na vybudování „Chongqing Digital Finance Innovation Laboratory“ a ve spolupráci s Oriental Microbank na vybudování „Innovation Finance Online Credit Innovation Center“ za účelem posílení inovačních schopností banky v oblasti finančních technologií. Druhým je návrat k tradičnímu úvěrovému podnikání, které podporuje vznik reálné ekonomiky. Zatímco tempo růstu z rozsahu se zpomalilo, Bank of Chongqing se ve svém hlavním oboru stala prominentnější.

 Vraťte se k tradičnímu úvěrovému podnikání, které podporuje vznik reálné ekonomiky. Vezmeme-li inkluzivní finance, inteligentní finance a zelené finance jako tři hlavní směry rozvoje podnikání, v kombinaci s národní strategií revitalizace venkova aktivně podporujeme online a offline integrovaný rozvoj, účastníme se hlavních rozvojových plánů a akcí místních samospráv a podporujeme účinné financování malé a mikropodniky v reálné ekonomice; podporovat podnikání spojující investice a půjčky,Podnikání v oblasti internetového financování, model spolupráce vládních bank a obchodní model malého objemu zvýší úsilí při transformaci podnikání. V první polovině roku 2018 činily podle vnitrostátního standardu malých a mikropodniků úvěry zákazníkům malých a mikropodniků právnické osoby 17 616 miliard juanů a 1586 domácností, se zůstatkem 57,241 miliardy juanů a 4045 domácností; půjčky na osobní podnikání byly 3,419 miliardy juanů a 4 473 domácností, se zůstatkem 10,109 miliardy juanů.

 13 929 domácností. Podle kalibru prohlášení týkajících se zemědělství činila bilance půjček souvisejících se zemědělstvím 27,212 miliard juanů, z čehož bilance malých půjček ke zmírnění chudoby činila 18,14 milionu juanů a 449 domácností, což představuje nárůst o 9,2 milionu juanů a 258 domácností z na začátku roku nárůst o 103% a 135%.

  Podle domácích regulačních standardů činil zůstatek zelených půjček téměř 5 miliard juanů, což je v průběhu roku nárůst o více než 100%. Zaměření na obchodní inovace Je zřejmé, že Bank of Chongqing nezávisle vyvinula řadu inovativních produktů.

 Vytvářejte klastry produktů. Například pokud jde o velké a střední podniky, vyvinulo a vydalo první prémiový úvěrový produkt „daňově závislý úvěr, tříleté nesplácení, roční revize a obnovení bez splácení do doby splatnosti“ a spustil první produkt pro velké objemy dat, který byl vyvinut vlastními silami Technologie řízení rizik - osobní půjčka - „Jie e Loan“ verze 2. 0, realizuje okamžité vydání čistě online půjček.

  Pro malé a mikro podnikyPro zákazníky z malých a mikropodnikových právnických osob jsme vyvinuli speciální obchodní produkty, jako jsou „úvěr se znalostí hodnoty úvěru“, „roční úvěr na přezkoumání“, „obnovení zvláštního úvěru pro malé a malé podniky“, „hypoteční úvěr na průmyslové bydlení“ a diskontování malých účtů ; Majitelé podniků, jednotlivé průmyslové a komerční domácnosti a další zákazníci poskytující osobní půjčky na podnikání vyvinuli „počáteční plnou půjčku“Iniciovat speciální obchodní produkty, jako jsou „Power Growth Loan“ a „Creative Loan“; pro zákazníky zaměřené na zmírnění finanční chudoby a revitalizaci venkova vyvinuli „Půjčka na zmírnění chudoby mikrofinancování v nouzi“, „San Nong Cheng Credit“, „Reward and Subsidy Loan“ a „Dvě práva“ Exkluzivní podnikání v zemědělství související s zemědělství, jako je hypoteční úvěr, „bohatý úvěr“, „úvěr na cestovní pomoc“, „nový úvěr na zemědělskou pomoc v šesti průmyslových odvětvích“ a „krásný úvěr na venkovské úvěry“.

 Posílit iterativní propagaci stávajících modelů produktů.

  Na základě modelu a platformy „Good Enterprise Loan“ je spuštěna verze „Good Enterprise Loan“ z Guizhou a verze „Good Enterprise Loan“ od Shaanxi a obchodníci s tabákem. jsou zavedena data o příjmu online úvěrového produktu maloobchodníků s monopolem na tabák „Good Enterprise Tobacco Commercial Loan“. V oblasti maloobchodu uvedla na trh produkt úvěrového úvěru zaměřený na vysoce kvalitní skupiny zákazníků—— “Platová e-půjčka “; uvedla na trh recyklovatelný spotřebitelský produkt -„ Happy Loan (nový) “pro zákazníky s domy; a zahájila debetní kartu Yangtze River s tématem finančního a obchodního vzdělávání dětí -„ Golden Bean Card “pro mladé zákazníky Aktivně podpořit rozvoj železnice „Yuxin-Europe“, prozkoumat nová pravidla pro obchod s půdou a úspěšně implementovat první dovozní akreditiv založený na železničním nákladním listu.

 Zároveň inovativní servisní metody. S cílem zaměřit se na malé a mikropodnikové skupiny zákazníků se společnými charakteristikami navrhnout ucelenou sadu speciálně cílených produktů, jako jsou „model malé vodní elektrárny s upřímným úvěrem“, „model hlavní obchodní ulice s upřímným úvěrem“, „model trhu s upřímným úvěrem“ a „upřímný úvěr model spolupráce bank a vlády. “Plán finančních služeb k realizaci„ decentralizace “malých a mikropodnikůObchodní model se změnil z „dávkového“, z „úvěrového“ na „zákaznický kruh“ a ze „smíšeného provozu“ na „profesionální provoz“.

  Proaktivně podporovat transformaci a reformu sekundárních prodejen na marketingové prodejny, plně hrát marketingové funkce sekundárních prodejen, revitalizovat stávající zdroje prodejen, stimulovat marketingový potenciál a dosáhnout rozvoje charakteristického maloobchodního podnikání. Aktivně využívejte financování technologií, aktivně integrujte vysoce kvalitní zdroje uvnitř i vně banky a vytvořte systém podpory služeb.

  Bylo dokončeno testování a kontrola systému elektronických kanálů a bylo optimalizováno celkem více než 70 funkcí elektronických kanálů.

  Výrazně se zlepšila schopnost mobilního bankovnictví podporovat spuštění, marketing, optimalizaci a provoz klíčových produktů banky. Důrazně propagujte informační inteligenci,Díky inovaci služeb a aktivnímu zavedení technologie rozpoznávání obličeje byl úspěšně spuštěn a úspěšně pilotován „Face Recognition Counter App-Face Recognition Withdrawal“. Zlepšete efektivitu správy.

  Prostřednictvím opatření, jako je posílení rozpočtového řízení, standardizace výdajů, zvýšení příjmů a snížení výdajů a zavedení ročního centralizovaného plánu nákupu, banka Chongqing neustále inovovala metody řízení a zlepšovala provozní efektivitu. Index poměru nákladů k výnosům meziročně vykazuje kontinuální klesající trend.

  V první polovině roku 2018 činil poměr nákladů k příjmům pouze 20,95%, což je pokles o 0,46 procentního bodu oproti stejnému období, což je výrazně před námi podobných kótovaných bank. Díky úsilí skupiny byl provozní výkon v první polovině roku stabilnější a stabilnější a byl uznán doma i v zahraničí v mnoha oblastech.

  Aplikace IPO s podílem A byla spuštěna v březnu 2018 a v červnu byla přijata Čínskou regulační komisí pro cenné papíry. V seznamu „Top 1000 globálních bank v roce 2018“, který zveřejnil britský časopis „The Banker“, banka poskočila z loňského roku o 44 míst a umístila se na 252. místě mezi 135 domácími bankami, které vstoupily do 1 000 světových bank.

  Na 37. místě.

Efektivně reagovat na mnoho výzev, jako je hospodářský pokles a snižující se úrokové marže, a nadále udržovat hodnocení investičního stupně „BBB-“ společnosti Standard & Poor's. Získal čestné tituly „Double Hundred Safety Management Advanced Unit“, „Best Charity Contribution Award“ od Čínské bankovní asociace, „Advanced Unit of Financial Services for Small and Micro Enterprises“ od Chongqing Banking Regulatory Bureau a „Class 1 Bank of Ochrana práv spotřebitele “. Odpovědný redaktor: Populární doporučení Zhang Wena odložilo veřejný účet Sina Finance na nepřetržité vysílání nejnovějších finančních informací a videí po dobu 24 hodin. Další výhody pro fanoušky naskenujte QR kód a sledujte jej (sinafinance).