Fyzický

Veřejnost koupila zálohu a vývojář byl odsouzen k vrácení zálohy za dočasné zvýšení ceny

souhrn

Kupující neukončil smlouvu včas a nemohl obdržet dvojí vklad. Dongguan Time.com uvedl, že občan pan Chen chtěl koupit obchod. Po podpisu smlouvy o vkladu a složení zálohy 250 000 juanů vývojář seděl na podlaze a požádal o příplatek 300 000 juanů. Poté, co pan Chen odmítl, nepožádal o ukončení smlouvy, ale obě strany nedosáhly konkrétní dohody ke dni pokračování plnění smlouvy.Později pan Chen žaloval vývojáře, aby požadoval

Veřejnost koupila zálohu a vývojář byl odsouzen k vrácení zálohy za dočasné zvýšení ceny

Veřejnost koupila zálohu a vývojář byl odsouzen k vrácení zálohy za dočasné zvýšení ceny-0

 Kupující neukončil smlouvu včas a nemohl obdržet dvojí vklad. Dongguan Time. com uvedl, že občan pan Chen chtěl koupit obchod.

Veřejnost koupila zálohu a vývojář byl odsouzen k vrácení zálohy za dočasné zvýšení ceny-1

  Po podpisu smlouvy o vkladu a složení zálohy 250 000 juanů vývojář seděl na podlaze a požádal o příplatek 300 000 juanů.

Veřejnost koupila zálohu a vývojář byl odsouzen k vrácení zálohy za dočasné zvýšení ceny-2

  Poté, co pan Chen odmítl, nepožádal o ukončení smlouvy, ale obě strany nedosáhly konkrétní dohody ke dni pokračování plnění smlouvy. Později pan Chen žaloval vývojáře o dvojnásobné vrácení zálohy.

Veřejnost koupila zálohu a vývojář byl odsouzen k vrácení zálohy za dočasné zvýšení ceny-3

  Dongguanský druhý lidový soud po soudním řízení shledal, že pan Chen nepožádal o ukončení smlouvy včas a nemohl zálohu zdvojnásobit. .

Veřejnost koupila zálohu a vývojář byl odsouzen k vrácení zálohy za dočasné zvýšení ceny-4

  Chenův vklad 250 000 juanů. Po zaplacení zálohy vývojář dočasně zvýšil cenu o 300 000. 26. března 2016Pan Chen podepsal depozitní smlouvu s vývojářem v Humen Town a souhlasil s tím, že si pan Chen předplatil obchod s celkovou cenou 3,4 milionu juanů, nejdříve zaplatil dočasný vklad 250 000 juanů a měl by tvořit zbývající vklad ve výši 50 000 juanů do 31.

Veřejnost koupila zálohu a vývojář byl odsouzen k vrácení zálohy za dočasné zvýšení ceny-5

  téhož měsíce. Přejděte do prodejní kanceláře, kde zaplatíte zálohu a podepíšete kupní a kupní smlouvu. Po podpisu dohody zaplatil pan Chen zálohu 250 000 juanů.

Veřejnost koupila zálohu a vývojář byl odsouzen k vrácení zálohy za dočasné zvýšení ceny-6

 30. dne téhož měsíce přejděte do prodejní kanceláře ohledně dalších záležitostí. Nečekaně prodejce požádal pana Chena, aby před podpisem kupní a kupní smlouvy zaplatil dalších 300 000 juanů na poplatcích za elektronický obchod. Pan Chen odmítl a prodejní smlouva nebyla podepsána.

Veřejnost koupila zálohu a vývojář byl odsouzen k vrácení zálohy za dočasné zvýšení ceny-7

  Dne 7. dubna 2016 svěřil pan Chen právníkovi, aby zaslal advokátní dopis vývojáři.

Veřejnost koupila zálohu a vývojář byl odsouzen k vrácení zálohy za dočasné zvýšení ceny-8

  Dopis poukázal na tři body.

Veřejnost koupila zálohu a vývojář byl odsouzen k vrácení zálohy za dočasné zvýšení ceny-9

  Jedním z nich je faktický a právní základ poplatku za elektronický obchod ve výši 300 000 juanů.

Veřejnost koupila zálohu a vývojář byl odsouzen k vrácení zálohy za dočasné zvýšení ceny-10

 Zadruhé, vývojář by měl do pěti dnů ode dne obdržení dopisu zajistit podpis kupní a kupní smlouvy a další postupy v souladu s depozitní smlouvou; za třetí, pokud developer nesouhlasí s článkem 2, záloha 250 000 juanů by měla být provedena do pěti dnů od data přijetí dopisu. Vraťte jej panu Chenovi. Po obdržení dopisu vývojář souhlasil s implementací druhého článku a požadoval, aby pan Chen šel do prodejní kanceláře podepsat kupní a kupní smlouvu a další postupy do 13. dubna 2016.

 Ale pan Chen nešel projít formality.

  Nepodařilo se ukončit smlouvu včas kvůli požadavku dvojího vkladu.

  Dne 26.

  dubna 2016 pan Chen žaloval Soud druhého lidu v Dongguan City a požádal vývojáře, aby zdvojnásobil vklad a úrok 500 000 juanů. 27. dubna 2016 zaslal vývojář panu Chenovi dopis, ve kterém požadoval, aby pan Chen šel do prodejní kanceláře podepsat kupní a kupní smlouvu a další postupy do 30. dubna 2016.

 Jinak bude záloha zabavena.

  Soud shledal, že žádost vývojáře, aby pan Chen zaplatil dalších 300 000 juanů v poplatcích za elektronický obchod, byla neopodstatněná, a odmítl podepsat kupní smlouvu s panem Chenem, což představovalo porušení smlouvy.

  Pan Chen však nevyužil práva na ukončení smlouvy a obě strany následně dosáhly dohody o pokračování plnění smlouvy. Jak uplynulo dříve dohodnuté období výkonu,Obě strany sjednají a stanoví konkrétní lhůtu pro plnění samostatně. Poté poslal vývojář dopis, v němž vyzval k podpisu smlouvy před 30.

  dubnem 2016, ale termín nebyl schválen panem Chenem a žaloba byla v tuto chvíli podána k soudu, takže ji nelze považovat za Porušení smlouvy panem Chenem a vývojář požadoval propadnutí zálohy 25 Deset tisíc juanů není v souladu se zákonem podporováno z důvodu nedostatečného základu. Protože se obě strany dohodly na ukončení smlouvy o vkladu během zkušebního období,Developer by měl zálohu vrátit panu Chenovi. Pan Chen nepožádal o ukončení smlouvy okamžitě a požádal o vrácení dvojího vkladu, což soud nepodporil.

  Soud poté vynesl rozsudek prvního stupně a nařídil vývojáři vrátit panu Chenovi zálohu 250 000 juanů. Před několika dny vstoupil rozsudek v platnost. Soudce uvedl, že strany by měly věnovat pozornost uchovávání důkazů o porušení smlouvy druhou stranou. Aby se předešlo nehodám, měly by strany věnovat pozornost uchovávání důkazů o porušení smlouvy druhou stranou a v případě potřeby použít k provedení důkazů zvukový a obrazový záznam a jiné prostředky.

Pokud porušení smlouvy developerem dosáhne úrovně dostatečné k ukončení smlouvy, musí kupující bezodkladně uplatnit právo na ukončení smlouvy a převzít odpovědnost developera za porušení smlouvy. Pokud platnost smlouvy vyprší, má se za to, že se kupující vzdal právo vypovědět smlouvu. Navíc,Během procesu vyjednávání by strany měly pohotově reagovat na názory druhé strany a nemohou je ignorovat, aby zabránily ztrátě práv. .